Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych i zbiorników na ścieki

  • Czyszczenie i udrażnianie głównych magistrali sieci kanalizacyjnych od średnicy 100mm do 1400mm wozami ciśnieniowymi typu: SC i SCK.
  • Czyszczenie i udrażnianie przyłączy do głównej sieci kanalizacyjnej wozami ciśnieniowymi.
  • Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych wozami specjalnymi.
  • Usuwanie zastoisk wodnych wozami specjalnymi.
  • Transport wody do klienta wozami specjalnymi.
  • Opróżnianie zbiorników przydomowych ze ścieków komunalnych wozami specjalnymi.
  • Opróżnianie zbiorników ze ściekami przemysłowymi wozami specjalnymi.
  • CENNIK ZA USŁUGI CZYSZCZENIA PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW ŚCIEKÓW (SZAMB) SAMOCHODEM SCK O POJEMNOŚCI  OD 4,5m3 DO 7m3 - obowiązuje od dnia 15.03.2021r.
    (Pobierz plik w formacie pdf)
projekt i realizacja: .e.y.c.