Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

przetargi Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

ogłasza przetarg nieograniczony na:


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY MPWIK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O.

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

26.08.2019r.

27.08.2019r.

Informacja o wyborze oferty

projekt i realizacja: .e.y.c.