Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

  • Gmina Miasto Puławy
  • Gmina Końskowola
  • Gmina Żyrzyn

Rada Nadzorcza:

Konrad Sawicki  - Przewodniczący RN 
Wiesław Kobiałka  - Zastępca Przewodniczącego RN 
Elżbieta Popławska - Członek RN
Bartosz Grzęda - Członek RN
Janusz Piechnat - Członek RN

Zarząd:

Bernard Rudkowski

Prokurenci:

Wiesław Duklewski - Prokurent (prokura samoistna)
Wioletta Mrozek - Prokurent (prokura samoistna)

projekt i realizacja: .e.y.c.