Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

wzory dokumentów


Wniosek o uzgodnienie
Wniosek o warunki przyłączenia się do sieci wod-kan. - Gmina Końskowola
Wniosek o warunki przyłączenia się do sieci wod-kan. - Gmina Żyrzyn
Zgłoszenie
Klauzula informacyjna RODO
Wniosek o odbiór techniczny - Gmina Końskowola
Wniosek o odbiór techniczny - Gmina Żyrzyn

UMOWY - GMINA KOŃSKOWOLA


Umowa o zaopatrzenie w wodę

(Pobierz plik w formacie PDF)

Umowa o odprowadzanie ścieków
(Pobierz plik w formacie PDF)
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Pobierz plik w formacie PDF)


UMOWY - GMINA ŻYRZYN


Umowa o zaopatrzenie w wodę
Umowa o odprowadzanie ścieków
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Pobierz plik w formacie PDF)
projekt i realizacja: .e.y.c.