Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Nowa taryfa obowiązująca od dnia 17.12.2019 r. na terenie Gminy Żyrzyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że w dniu 09.12.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków", która będzie obowiązującą na terenie Gminy Żyrzyn od dnia 17.12.2019 r. do dnia 16.12.2022 r.

Decyzja nr: LU.RET.070.1.55.2018.JB

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Żyrzyn od 17.12.2019r

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Żyrzyn od 17.12.2019r uwzględniającą dopłaty do ceny 1 m3 ścieków na podstawie Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Żyrzyn

ŻYRZYN Taryfa obowiązująca do 16.12.2019 roku


Na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy z dnia 27 padziernika 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180), czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żyrzyn zostaje przedłużony o 180 dni. Taryfa jest do pobrania TUTAJ.


Nowa taryfa obowiązująca od dnia 12.10.2018 r. na terenie Gminy Końskowola

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że w dniu 04.10.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków", która będzie obowiązującą na terenie Gminy Końskowola od dnia 12.10.2018 r. do dnia 11.10.2021 r.

Decyzja WA.RET.070.1.107.3.2018

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Końskowola od 12.10.2018 r
projekt i realizacja: .e.y.c.