Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2011-10-04 | Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja" w Puławach

projekt i realizacja: .e.y.c.