Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

zamówienia Na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień

Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy

projekt i realizacja: .e.y.c.