Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

zamówienia Na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

zaprasza do złożenia oferty na:


"Sukcesywna dostawa flokulanta przez okres 24 m-cy na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Puławach" wraz z dopuszczeniem do składania ofert częściowych

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i oleju opałowego przez okres 36 miesięcy

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektów budowlanych dla inwestycji pn.: "Optymalizacja ciśnienia wody w os. Górna Niwa, Piaski, Górna-Kolejowa i ul. Lubelska" w Puławach

Odpowiedzi na zapytania

Unieważnienie postępowania

Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego w Puławach

Sukcesywna dostawa armatury wod-kan na potrzeby MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o.

Załączniki:

                       1.Pakiet 1 - Drobny asortyment wodociągowy

                       2. Pakiet 2 - Elementy sieci wodociągowej

                       3. Pakiet 3 - Elementy sieci kanalizacyjnej

Odpowiedzi na zapytania

projekt i realizacja: .e.y.c.