Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci jest komórką organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" sp. z o.o., której piorytetowym zadaniem jest nieprzerwane dostarczanie najlepszej jakości wody pitnej dla mieszkańców Puław i okolic oraz odbieranie od nich ścieków bytowych celem odprowadzenia ich do Oczyszczalni Ścieków w Puławach, aby poddać obróbce do postaci neutralnej dla naszego środowiska.

Główne Zadania Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci:
  • zagwarantowanie ciągłej gotowości eksploatacyjnej podziemnych ujęć wody
  • wydobycie z ujęć podziemnych wody dla mieszkańców Puław i okolic
  • zagwarantowanie ciągłej nieprzerwanej dostawy najlepszej wody do mieszkańca Puław i okolic
  • zagwarantowanie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnych przepompowni ścieków
Powyższe zadania realizują:
  • brygada remontowo-konserwacyjna sieci kanalizacyjnej
  • brygada remontowo-konserwacyjna sieci wodociągowej
  • cztery brygady pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego pracujące w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci może dla Państwa świadczyć szereg odpłatnych usług hydraulicznych takich jak usunięcie awarii wodociągowej, kanalizacyjnej, wymianę całości lub części instalacji wodociągowej, diagnostyka systemu kanalizacyjnego (inspekcja wewnętrzna), inne po uzgodnieniu.

Dane teleadresowe :

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci
MPWIK „Wodociągi Puławskie" sp. z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51

Tel. 81 458 68 46


Pogotowie wod-kan.:

Tel. 81 458 68 44
Tel. kom. 607-535-666
projekt i realizacja: .e.y.c.