Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

badania międzylaboratoryjne

Laboratorium MPWiK współpracuje w zakresie badań międzylaboratoryjnych z:
  • Gdańską Fundacją Wody, Gdańsk, ul Rycerska 9.
  • Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
  • LGC Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1 /Dziekanów Leśny / 05-092 Łomianki / Polska.
  • Politechniką Krakowską – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej.
projekt i realizacja: .e.y.c.