Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

współpraca

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
http://www.is.pw.edu.pl

Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
http://www.wis.pol.lublin.pl

Firma „QConsultant-Eko” Sp. z o.o.
http://www.qconsultant.com.pl
projekt i realizacja: .e.y.c.