Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Wynajem stojaka hydrantowego

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci MPWiK „Wodociągi Puławskie” oferuje usługi  z zakresu wynajmu stojaka hydrantowego. Stojak wynajmowany jest celem umożliwienia poboru wody z podziemnych hydrantów.

Uwaga :Przed wynajęciem stojaka hydrantowego należy wpłacić kaucję w wysokości 1000zł.

Do kosztów wynajmu stojaka hydrantowego nalezy doliczyć koszty zużytej wody.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 458 68 46 lub w siedzibie MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, pokój nr 108
projekt i realizacja: .e.y.c.