Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Legalizacja i ekspertyza wodomierzy

  • Legalizacja wodomierzy od średnicy 15mm do średnicy 40mm
    (nie legalizujemy wodomierzy sprzężonych)
  • Ekspertyza wodomierzy od średnicy 15mm do średnicy 40mm
    (nie przeprowadzamy ekspertyz wodomierzy sprzężonych)
projekt i realizacja: .e.y.c.