Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Włączenia do czynnej sieci wodociągowej

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci MPWiK „Wodociągi Puławskie” wykonuje włączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Dla przyłączy domowych do średnicy DN50 włączenia odbywa się przez nawiercenie specjalistycznym aparatem pod ciśnieniem.

Dla przyłączy wodociągowych o średnicy >DN50 i dla nowych odcinków sieci wodo-ciągowej włączenie odbywa się przez wstawienie trójnika na sieci. Uwaga :
  • Do obowiązków Inwestora należy przygotowanie wykopu, zgodnie z zasadami BHP oraz zakup właściwego materiału do wykonania usługi.
  • Chęć wykonania włączenia do miejskiej sieci wodociągowej należy zgłosić do MPWiK „Wodociągi Puławskie” na specjalnym druku najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym włączeniem.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 458 68 46 lub w siedzibie MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, pokój nr 108
projekt i realizacja: .e.y.c.