Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

regulamin udzielania zamówień

Tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uwzględniający zmiany wynikające z Aneksu nr 1 z dnia 11.08.2014 r, Aneksu nr 2 z dnia 02.05.2017 r. i Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2017 r.)
Pobierz plik w formacie pdf

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2014 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach z dnia 01.08.2014r. w sprawie wprowadzenia w życie: "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 14A/2014 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach z dnia 11.08.2014r. w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 1 do "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2017 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach z dnia 02.05.2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 2 do "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks nr 2 z dnia 02.05.2017r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks nr 3 z dnia 06.10.2017r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2017 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach z dnia 06.10.2017r.w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 3 do "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Załącznik do regulaminu
projekt i realizacja: .e.y.c.