Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2019 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach z dnia 01.03.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie: "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 'Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Archiwalne wersje regulaminów i zarządzeń
projekt i realizacja: .e.y.c.