Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

publikacje

INSTAL Nr 10 2020 (422)
streszczenie artykułu pn. "Badania prototypu uniwersalnej opaski do nawiercania rurociągów wodociągowych"
pełny artykuł w miesięczniku INSTAL
Rozwiązanie powstało w ramach realizacji projektu pt. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 i 4.1, lata 2007-2013, którego beneficjentem jest MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi Inkubator Innowacyjności 2.0, współfinansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Lubelską udało się zbudować prototyp nożowej opaski do nawiercania.
Producentem nożowej opaski do nawiercania jest firma pod nazwą:
Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik.
Produkcja odbywa się na podstawie umowy licencyjnej
ZamówieniaINSTAL Nr 6 2020 (418)

streszczenie artykułu pn. "Badanie funkcjonalności innowacyjnej studzienki przeznaczonej do grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych"
pełny artykuł w miesięczniku INSTAL
Rozwiązanie powstało w ramach realizacji projektu pt. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 i 4.1, lata 2007-2013, ktorego beneficjentem jest MPWiK "Wodociągi Pulawskie" Sp. z o.o. w Puławach. Projekt współfinansoway przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi Inkubator Innowacyjności 2.0, współfinansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Lubelską udało się zbudować prototyp studzienki.
Producentem studzienki kanalizacyjnej jest firma pod nazwą:
PPHU WOL-MAT Henryk Woliński, Skrobów Kolonia 39, 21-100 Lubartów.
Produkcja odbywa się na podstawie umowy licencyjnej.
Zamówienia
 

NOŻOWA OPASKA DO NAWIERCANIA - PAŹDZIERNIK 2019

BLADE BAND FOR SPOT DRILLING - OCTOBER 2019

STUDZIENKA KANALIZACYJNA - PAŹDZIERNIK 2019
SEWAGE WELL - OCTOBER 2019

Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 6/2019
artykuł pn. "Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przedsiębiorstwa w MPWiK „Wodociągi Puławskie” - strony 197 - 200

INSTAL Nr 3 2018 (393)

artykuł pn. "Uniwersalna opaska mocująca do nawiercania rurociągów" - strony 41 - 44

FAKTY - MAGAZYN GOSPODARCZY Nr 1 (85) Styczeń/Luty 2017
artykuł pn. "POLSKIE WYNALAZKI WODOCIĄGOWE NA RYNKI MIĘDZYNARODOWE" - strona 33


SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU JAKOŚCI WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH

METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE QUALITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS

SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE INTENSITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS

SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU CIŚNIENIA WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE WATER PRESSURE MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS


Ulotka informacyjna o zakończeniu Projektu / Information leaflet of the completion of the Project

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015 - Jakość, Kreatywność, Efektywność - 29.09.2015

GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi - Warszawa 17.04.2015r.

Dobre Praktyki

Projekt dla potrzeb realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Puławy

Kurier Lubelski - artykuł prasowy z dnia 30.11.2012r.

Ulotka informacyjna z realizacji I Etapu Projektu

Inżynieria Bezwykopowa - artykuł prasowy - Inżynieria Bezwykopowa 6/2012 r. [48]

Komórka Badawczo-Rozwojowa - zakres działania

Ulotka informacyjna ZSZITP

projekt i realizacja: .e.y.c.