Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

publikacje

INSTAL Nr 3 2018 (393)
artykuł pn. "Uniwersalna opaska mocująca do nawiercania rurociągów" - strony 41 - 44

FAKTY - MAGAZYN GOSPODARCZY Nr 1 (85) Styczeń/Luty 2017
artykuł pn. "POLSKIE WYNALAZKI WODOCIĄGOWE NA RYNKI MIĘDZYNARODOWE" - strona 33


SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU JAKOŚCI WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH

METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE QUALITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS

SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE INTENSITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS

SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU CIŚNIENIA WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE WATER PRESSURE MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS


Ulotka informacyjna o zakończeniu Projektu / Information leaflet of the completion of the Project

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015 - Jakość, Kreatywność, Efektywność - 29.09.2015

GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi - Warszawa 17.04.2015r.

Dobre Praktyki

Projekt dla potrzeb realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Puławy

Kurier Lubelski - artykuł prasowy z dnia 30.11.2012r.

Ulotka informacyjna z realizacji I Etapu Projektu

Inżynieria Bezwykopowa - artykuł prasowy - Inżynieria Bezwykopowa 6/2012 r. [48]

Komórka Badawczo-Rozwojowa - zakres działania

Ulotka informacyjna ZSZITP

projekt i realizacja: .e.y.c.