Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

PR baner top

Ograniczenie strat wody w mieście Puławy

Przetargi

Dostawa stacji pomiarowej dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe
(Zmiana terminu składania ofert: do dnia 04.12.2018r. do godz. 10.00)

Zmiana ogłoszenia

27.11.2018r.

Odpowiedzi na zapytania

27.11.2018r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.