Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

PR baner top

Ograniczenie strat wody w mieście Puławy

Przetargi

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa stacji pomiarowej dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe
(Zmiana terminu składania ofert: do dnia 04.12.2018r. do godz. 10.00)

Zmiana ogłoszenia

27.11.2018r.

Odpowiedzi na zapytania

27.11.2018r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Wyjaśnienie

11.07.2018r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie (11.07.2018r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.