Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

PR baner top

Ograniczenie strat wody w mieście Puławy

Przetargi

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Przebieg postępowania:

Wyjaśnienie zapytana ofertowego

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytana ofertowego

Zmiana ogloszenia i załączniki w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy”

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - Załącznik 1

Formularz cenowy

Umowa

Przebieg postępowania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli –Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Umowa o roboty budowlane

Dokumentacja projektowa

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap I” z dopuszczeniem do składania ofert częściowych

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej


Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Zmiana ogłoszenia

Umowa o roboty budowlane

Dokumentacja projektowa

Przebieg postępowania

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.