Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 • Gmina Miasto Puławy
 • Gmina Końskowola
 • Gmina Żyrzyn

Rada Nadzorcza:

 • Wiesław Kobiałka               - Zastępca Przewodniczącego RN
 • Elżbieta Popławska            - Członek RN
 • Konrad Sawicki                  - Członek RN
 • Bartosz Grzęda                  - Członek RN
 • Janusz Piechnat                 - Członek RN

Zarząd:

 • Roman Mazurek - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 • Urszula Wdowiak - Prokurent (prokura samoistna)
 • Wiesław Duklewski - Prokurent (prokura samoistna)
projekt i realizacja: .e.y.c.