Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o Puławach zajmuje się oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów dowożonych do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Puławach.

Oczyszczalnia ścieków w Puławach przyjmuje do oczyszczania ścieki socjalno bytowe, przemysłowe oraz zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów (katalog).

Procedura przyjęcia ścieków lub odpadów:
  • Przesiębiorca zainteresowany dostarczaniem ścieków lub odpadów składa wniosek na sekretariat spółki.
  • Przedsiębiorca zleca przeprowadzenie badań ścieków lub odpadów laboratorium zakładowemu MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o.
  • Na podstawie badań laboratoryjnych MPWIK ustala jednostkową cenę za przyjęcie 1 m3 ścieków lub odpadów zgodnie z zasadami naliczania opłat.
CENNIK USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW DOWOŻONYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PUŁAWACH
obowiązujący w MPWIK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach od dnia 01.01.2023r.
(pobierz plik w formacie pdf)

Informacja:
Wydział Oczyszczalni Ścieków - tel. 81 458 68 80
Wydział Laboratorium - tel. 81 458 68 77
projekt i realizacja: .e.y.c.