Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

NFOSiGW - pożyczka inwestycyjna

W dniu 14 listopada 2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych. Wartość pożyczki to kwota 18 333 709 PLN

Tabela
projekt i realizacja: .e.y.c.