Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

zasady przyłączania do sieci wod.kan.

INSTRUKCJA

dla warunków technicznych wydanych od marca 2013 roku obowiązuje nowa instrukcja postępowania prawnego w celu podłączenia do komunalnej sieci wod-kan. eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach
(Pobierz plik w formacie pdf)

UMOWA

przyłączeniowa
(Pobierz plik w formacie pdf)

WNIOSEK

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan na terenie miasta Puławy
(Pobierz plik w formacie pdf)

WNIOSEK

o uzgodnienie dokumentacji projektowej
(Pobierz plik w formacie pdf)

ZGŁOSZENIE

przystąpienia do robót instalacyjno montażowych
(Pobierz plik w formacie pdf)

OŚWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(Pobierz plik w formacie pdf)
projekt i realizacja: .e.y.c.