Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Regulamin świadczenia usług

Informujemy, że od 26 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.

Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/407/22 podjętą w dniu 31 marca 2022 r. przez Radę Miasta Puławy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego                            z dnia 11 kwietnia 2022 r. poz. 1997.

W/w uchwała jest dostępna do pobrania w formacie PDF - Regulamin świadczenia usług
 
projekt i realizacja: .e.y.c.