Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

Konferencja Naukowo – Techniczna MPWiK Puławy – 7.12.2012 r.

7 grudnia 2012 r. innowacje, nauka, technika i praktyka dla potrzeb zintegrowanych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, znalazły miejsce swojego wyrazu i prezencji podczas I konferencji naukowo – technicznej pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”, organizowanej przez MPWiK Puławy w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym.

Spotkanie odbyło się w związku z promocją i inwencją prezentacji nowatorskich założeń oraz efektów I Etapu i trwającą realizacją II Etapu Projektu pn.” Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”. Realizacja Projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 .

https://www.youtube.com/watch?v=flStOA-xmOs

projekt i realizacja: .e.y.c.