Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWO-NADAWCZYCH DLA MPWiK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z O.O. W PUŁAWACH NA TERENIE MIASTA PUŁAWY

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Formularz oferty


Formularz oferty w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

projekt i realizacja: .e.y.c.