Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Zadanie 1: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej w Puławach” Zadanie 2: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Filtrowej w Puławach”

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Dokumentacja

Przebieg postępowania

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie

Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:
29.01.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2018r. o godz. 10.10

Odpowiedź na zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.