Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Czartoryskich i ul. Piaskowej w Puławach

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

28.03.2017r.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2017 r. o godz. 10:30.


30.03.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.