Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Przyłącza kanalizacji sanitarnej Opoka" i "Przyłącza kanalizacji sanitarnej Witowice" w gm. Końskowola

Ogłoszenie

12.03.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyprojekt i realizacja: .e.y.c.