Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2012-01-13 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w ramach realizacji projektu pn. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy" planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu

projekt i realizacja: .e.y.c.