Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2010-10-19 | Przebudowa ( modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów oraz przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Puławach

projekt i realizacja: .e.y.c.