Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Komórki Badawczo-Rozwojowej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Komórki Badawczo-Rozwojowej.

Treść zapytania ofertowego znajduje się TUTAJ

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sybiraków - os. Włostowice - sektor FGH (I+II) w Puławach

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sybiraków - os. Włostowice, sektor FGH (I+II) w Puławach

Specyfikacja
Dokumentacja

Czytaj więcej...

WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH


Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert do dnia 01.07.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 01.07.2013r. o godz. 10.30 


Część I IDW
Część II – Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III – Wzór Umowy

Czytaj więcej...

Dostawa szafy serwerowej wraz z wyposażeniem

W związku z realizacją prac wdrożeniowych dla Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę szafy serwerowej wraz z wyposażeniem.

Czytaj więcej...

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej Kontrakt nr 7.4.2 - ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 16.02.2013r.
Zmiana terminu składania ofert do dnia 13.05.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.