Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Sukcesywna dostawa flokulanta przez okres 12 m-cy na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Puławach

Ogłoszenie
Specyfikacja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Przyłącza kanalizacji sanitarnej Opoka" i "Przyłącza kanalizacji sanitarnej Witowice" w gm. Końskowola

Ogłoszenie

12.03.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"Podłączenie do kanalizacji sanitarnej w gminie Końskowola" w obrębie nieruchomości poszczególnych właścicieli w Witowicach

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

06.03.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzenie Centralnej Dyspozytorni Ruchu wraz z dostawą urządzeń - analizatorów sieci i z oprogramowaniem do zbierania i wizualizacji danych monitoringu energetycznego dla Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Treść zapytania ofertowego znajduje się TUTAJ

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów - kontrakt nr 9.1

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 09.12.2013r.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.