Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PROWADZENIE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa „Sieci wodociągowej w os. Piaski Włostowickie (Ceglana)” oraz „Kanalizacji sanitarnej w os. Piaski Włostowickie (Ceglana)” w Puławach

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o koncesji na usługę pod nazwą "Puławy: Koncesja na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Puławskiej Sieci Światłowodowej będącej własnością Gminy Miasta Puławy"


30.06.2014r.

Ogłoszenie

WDROŻENIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SP. Z O.O. W PUŁAWACH

Czytaj więcej...

"Budowa kanalizacji sanitarnej Osiny" - kontrakt nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy data zamieszczenia

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Wzór umowy
Częsć III - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w formie edytowalnej:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.