Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Przebudowa jednego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach

Odpowiedzi na zapytania


Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobór technologii modernizacji/renowacji kanału sanitarnego DN1200

Odpowiedzi na zapytania

05.07.2021r.

06.07.2021r.

07.07.2021r.

08.07.2021r.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.07.2021r. do godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowieszyńskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 11KD, 12KD, 13KD - os. Włostowice FGH


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.