Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Koncesja na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Puławskiej Sieci Światłowodowej będącej własnością Gminy Miasta Puławy


Ogłoszenie
Załączniki

10.03.2015r.

Protokół

Przebudowa przepompowni ścieków Rudy – Kontrakt nr 11.1

Ogłoszenie - Biutetyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy
Zmiana terminu składania ofert do dnia 03.02.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Wzór umowy
Część III - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w formie edytowalnej:

Czytaj więcej...

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów” – Kontrakt nr 9.1 Zadanie II: ,,Podłączenie do sieci wodociągowej w miejscowościach Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja:

Część I - IDW

Część II:

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania 1

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania 2


Część III:

1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2


Załączniki w formie edytowalnej:

Załączniki do IDW

Czytaj więcej...

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego przez okres 36 miesięcy

Ogłoszenie
Specyfikacja

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.