Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

„WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH”

Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy

Specyfikacja:

Część I - IDW
Część II - Opis przedmiotu zamówienia
Część III - Wzór umowy

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

Formularz oferty w formie edytowalnej zaktualizowany na dzień 28.04.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej w gminie Żyrzyn, 3 zadania

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

Czytaj więcej...

Sukcesywna dostawa flokulanta przez okres 12 m-cy na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Puławach

Ogłoszenie
Specyfikacja

Czytaj więcej...

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej w gminie Końskowola, 7 zadań


Ogłoszenie


Specyfikacja


Dokumentacja (Informujemy, że zostały zamieszczone, zaktualizowane na dzień 27.02.2015r. formularze cenowe : załącznik 6, 6a, 6b)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Czytaj więcej...

Część A: Dostawa minikoparki do obsługi kanalizacji wraz z przyczepą do jej przewożenia Część B: Dostawa dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia
(Zmiana terminu składania ofert: 24.03.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 24.03.2015r. godz. 10.30)

Zmiana ogłoszenia (Zmiana terminu składania ofert: 14.04.2015r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 14.04.2015r. godz. 10.30)

Specyfikacja:

Część I - IDW

Część II - Wzór umowy:

Część III - Opis przedmiotu zamówienia:

Załączniki w formie edytowalnej:
  • Załączniki do IDW (Formularz oferty wraz z załącznikami nr 1A, 1B i 2B do oferty są nieaktualne. W związku ze zmianami specyfikacji zmodyfikowane załączniki znajdują się pod odpowiedzią na pytanie z dnia 20.03.2015r.)

Przebieg postępowania:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.