Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWO-NADAWCZYCH DLA MPWiK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z O.O. W PUŁAWACH NA TERENIE MIASTA PUŁAWY

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Formularz oferty


Formularz oferty w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zapytania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa mleka o zawartości tłuszczu 2% w opakowaniach kartonowych lub butelkach o pojemności 1 litr dla MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dostawa stacji pomiarowej dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe
(Zmiana terminu składania ofert: do dnia 04.12.2018r. do godz. 10.00)

Zmiana ogłoszenia

27.11.2018r.

Odpowiedzi na zapytania

27.11.2018r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Wyjaśnienie

11.07.2018r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie (11.07.2018r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Zmiana w treści zapytania ofertowego

Odpowiedź na zapytanie

Unieważnienie postępowania

projekt i realizacja: .e.y.c.