Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego w Puławach

Sukcesywna dostawa armatury wod-kan na potrzeby MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o.

Załączniki:

                       1.Pakiet 1 - Drobny asortyment wodociągowy

                       2. Pakiet 2 - Elementy sieci wodociągowej

                       3. Pakiet 3 - Elementy sieci kanalizacyjnej

Odpowiedzi na zapytania

Sukcesywna dostawa mleka o zawartości tłuszczu 2% w opakowaniach kartonowych lub butelkach o pojemności 1 litr dla MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY MPWIK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O.

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

26.08.2019r.

27.08.2019r.

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Sieć wodociągowa w ul. Panasia i drodze KD11” Zadanie 2: „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Panasia i drodze KD11”

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.