Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

2010-08-19 | Przebudowa ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków przy ul. Hauke - Bossaka w Puławach

Czytaj więcej...

2010-08-12 | Przebudowa ( modernizacja) ciągów technologicznych pompowni ścieków przu ul. 4-go PP Wojska Polskiego w Puławach

Czytaj więcej...

2010-05-20 | Przebudowa ( modernizacja) budynku garażowo warsztatowego na terenie MPWiK "Wodociągi puławskie" Sp. z o.o. przy ul Skowieszyńskiej 51

Czytaj więcej...

2010-05-13 | Wykonanie układu pomiarowo-rozliczeniowego wyprodukowanej energii na Oczyszczalni Ścieków w Puławach

Czytaj więcej...

2010-03-30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych os. Piaski II w ulicach:1KD, 2KX, 2KD, 3KX, 4 KX, 3.1 KD, 2.1 KL, 2.2 KL, 4.1 KD, 4.2 KD, 1.3 KL, 1.4 KL i 1.2 KL, 5KD ze spływem do ulicy Kołodzieja, część ul. 4.3 KD ze spływem do ulic

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.