Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki z dniem 6 czerwca 2023r. odwołała Pana Bernarda Artura Rudkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Od 7 czerwca 2023 r. na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Duklewskiemu.
projekt i realizacja: .e.y.c.