Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o jakości wody w puławskiej sieci wodociągowej

Woda w puławskiej sieci wodociągowej pochodzi ze źródeł głębinowych bardzo dobrej jakości i nie wymaga żadnego uzdatniania. Co roku sukcesywnie wykonywane są badania kontrolne wody (~30 razy) przez akredytowane laboratoria. Wyniki badań dostępne są na stronie internetowej MPWIK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w zakładce „Jakość wody".

W przypadku zastrzeżeń co do jakości wody w kranie klienta uwagi prosimy składać służbom pogotowia wod-kan, pod numerem telefonu 81-458-68-44, czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
projekt i realizacja: .e.y.c.