Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o chlorowaniu wody w sieci wodociągowej

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. informuje, że w dniach 24.06.2019 od godziny 10.00 do dnia 01.07.2019 do godziny 10.00 będzie prowadzony proces chlorowania wody w sieci wodociągowej w Puławach.

Przedmiotowe działanie spowodowane jest koniecznością okresowego testowania poprawności działania posiadanej aparatury kontrolującej.
projekt i realizacja: .e.y.c.