Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Organizator konkursu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-20-23; REGON: 430533597, Numer KRS 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 29 468 000,00 PLN

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach z dnia 06.06.2017 r."

Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta i regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających warunki określone w regulaminie do godz. 12:00 dnia 20.06.2017 r. do siedziby Spółki ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
projekt i realizacja: .e.y.c.