Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozliczono podłączenia kanalizacyjne w Witowicach i Opoce

Pierwsze podłączenia do nowych sieci kanalizacyjnych zostały odebrane i przekazane do eksploatacji. Rozliczono indywidualnie każde z podłączeń, za rzeczywisty zakres zrealizowanej usługi. Wynagrodzenie kosztorysowe umożliwiło rozliczenie wszystkich zmian w stosunku do zaprojektowanych ilości robót i kształtowały indywidualną cenę końcową każdego z podłączeń.
Oznacza to, że ostatecznie niektóre podłączenia mogły kosztować mniej niż pierwotnie kalkulowano – zmniejszenie długości, ilości studzienek rewizyjnych itp., ale również mogły kosztować więcej, gdy zaszła uzasadniona i uzgodniona konieczność zwiększenia w/w zakresu rzeczowego. Podłączenia objęte są trzy letnią gwarancją, a zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym należy kierować do MPWiK. Ponadto dla zainteresowanych udzielamy odpowiedzi na zapytania w zakresie wysokości faktur i rozliczenia usługi, a w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości w siedzibie Spółki przy ulicy Skowieszyńskiej 51 p. 107 lub pod numerem telefonu 81 458 68 39.
projekt i realizacja: .e.y.c.