Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

PIT 8c od MPWiK

Osoby, które otrzymały w 2014 roku dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłączy kanalizacyjnych otrzymają informację – PIT 8-C podatkową. Informacja wystawiona przez MPWiK zostanie wysłana i dodatkowo dostarczona drogą elektroniczną do US do końca lutego 2015 roku.
Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu informacji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat - czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Informacje trafią m.in do mieszkańców Opoki i Witowic, którzy w minionym roku uzyskali dopłaty do ceny na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według przepisów informacja PIT-8C za 2014 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w zeznaniu rocznym. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w MPWiK.
projekt i realizacja: .e.y.c.