Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Po raz 6 Certyfikat "przedsiębiorstwo Fair Play" dla MPWiK Puławy

        W dniu 6 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Gospodarcza po raz szósty wyróżniła MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach Certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play" z Brązowym Laurem.
Uczestnicy programu ubiegający się o przyznanie certyfikatu wykazali, że w swoim działaniu kierują się rzetelnością, uczciwością oraz terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa. Wyróżnienie to jest dla nas dużym sukcesem i odbieramy je jako uznanie dla rzetelnej pracy naszych pracowników. Jest to niewątpliwie także sukces naszych klientów, dostawców i całego otoczenia firmy.
No images found.
projekt i realizacja: .e.y.c.