Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sybiraków w os. Włostowice sektor FGH

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Sybiraków w osiedlu Włostowice – sektor FGH w ramach II etapu realizacji infrastruktury wod-kan dla tego fragmentu osiedla.

W dniu 23.08.2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez firmę „WOD-GAZ" T. i B. Sekita Spółka Jawna, ul. Składowa 18, 24-100 Puławy, wybudowano 384mb kanału z PVC DN200. Wykonany zakres umożliwia odbiór ścieków od mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ul. Sybiraków.
Kolejne ulice os. Włostowice będą wyposażane w sieci wod-kan zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów.
Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.