Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę dla wodociągu Dn 110mm, L=75mb przekazano plac budowy. Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. Inwestycja ta ma na celu podwyższenie parametrów pracy wodociągu oraz zwiększenie jego niezawodności w tym rejonie miasta.

Planowany termin zakończenia inwestycji m-c październik 2012r.
projekt i realizacja: .e.y.c.