Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Ochrona ujęcia wody

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącego stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 01.01.2002r., rozpoczęto procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla m. Puławy eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo w rejonie osiedla Włostowice. Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji hydrogeologicznej w oparciu o badania modelowe w celu uzyskania właściwych decyzji administracyjnych ustanawiających strefy ochrony obejmujące teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej ujęcia.
projekt i realizacja: .e.y.c.