Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa kanału sanitarnego przy ul. Bema

Budowa kanału sanitarnego Ø600mm w technologii bezwykopowej przy ul. Bema
Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania w miejscach, gdzie umożliwiają budowę podziemnej sieci kanalizacyjnej, bez zakłócania ruchu ulicznego. Pomimo budowy kanału zlokalizowanego częściowo pod wewnętrznymi drogami szpitala prowadzenie prac nie wpływa na ruch i czas wyjazdu karetek pogotowia. Dzięki zastosowaniu tej technologii nie zostanie wycięte żadne z kilkunastu drzew na trasie kanału.

Na budowie nie występują żadne kładki dla pieszych ani objazdy ulicy Bema, co ma wpływ na komfort mieszkańców tej okolicy i niezakłóconą pracę oddziału ratunkowego Szpitala.

Kanał częściowo budowany jest pod zwierciadłem lustra wód gruntowych, prace odwodnieniowe występują tylko w niewielkich komorach startowych co skutkuje wielokrotnym skróceniem czasokresu robót w stosunku do ich trwania w przypadku zastosowania tradycyjnej motety wykopowej i potrzeby liniowego odwadniania wykopów.

Nowy kanał o średnicy nominalnej 600mm budowany jest z nowoczesnych rur kamionkowych przewiertowych na głębokości ok. 5m pod powierzchnią terenu i zastąpi dotychczasowy wyeksploatowany odcinek, który jest określany jako najbardziej awaryjny w mieście.

Zastosowano technologię przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym w którym wyróżnia się trzy charakterystyczne etapy: wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur osłonowych i jako ostatni przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
projekt i realizacja: .e.y.c.